About

ACTIVE & HAPPY- teda aktivny a šťastný. Dve slová, ktoré, keď sa používajú v súvislosti so zdravým životným štýlom, vytvárajú neuveriteľne silnú kombináciu. Aktivitou totiž absolútne dokážeme dosiahnuť čokoľvek, po čom túžime. Keď dosahujeme ciele, ktoré sme si stanovili, robí nás to šťastnými a keď dosahujeme pocit šťastia, inšpiruje nás to k ešte vyššej aktivite. Je to fantastický kolobeh plný energie, elánu a je to cesta, ktorou dokážeme kráčať dlho a zdravo.