Čerstvé a zdravé


V tejto rubrike by som aj s vašou pomocou, veľmi rád zverejnil čo najviac miest na našom krásnom Slovensku, ktoré nám produkujú domáce produkty, prípadne aj tých, ktorí zabezpečujú aj ich rozvoz. Či už sú tieto100% zdravé alebo nie, je veľmi dôležité, že nemusia precestovať pol zemegule a vďaka nevyhnutným opatreniam podliehať mnohým chemickým postrekom a podobne. Podporiť našich domácich farmárov, ktorým ukradli prácu tí, ktorí nám teraz predávajú (p)otravu, ktorá nám ubližuje, je takisto veľmi dôležitým krokom, ak chceme seriózne dosiahnuť nielen to zdravie fyzické, ale aj zdravie našej ekonomiky. Verím, že i pre vás toto môže byť prvým krokom k uvedomeniu si, že kvalita našej potravy je základom nášho zdravia. Preto privítam každý jeden kontakt na väčších či menších slovenských producentov kvalitnej potravy. :-)

  • Západoslovenský kraj

  • www.agrokruh.com
  • www.sadlivia.sk
  • www.lokapetit.sk
  • Stredoslovenský kraj

  • www.lokapetit.sk
  • Východoslovenský kraj