Cenník osobných konzultácií.


Výber a kombinácia druhov konzultácii sú ľubovoľné.
Prvá konzultácia-úplne prvá konzultačná hodina- 49eur ( táto konzultácia zahŕňa počítačové spracovanie všetkých vstupných informácii klienta tak ako i oba výtlačky motivačno- náučných knižiek " Cesta za zdravším, veselším a úspešnejším JA" a "Tekutý život" sadu CD, "Srdcové záležitosti" a "Rakovina moja vina", ako i ACTIVE & HAPPY shaker v celkovej hodnote 45€. Tieto materiály slúžia ako nevyhnutná súčasť informácií, ktoré nie je možné z časového hľadiska prebrať formou prvej osobnej konzultácie. Táto cena takisto zahŕňa i neobmedzenú emailovú komunikáciu, v prípade, že má klient dodatočné otázky ku konzultácii. Každá ďalšia začatá pol hodina počas prvej kozultácie je 10€/h.

Každá ďalšia nová následujúca konzultácia je 25€/h/prvá hodina a 10€ za každú ďalšiu začatú polhodinu.
Výnimkou je konzultácia "Môj osobný fitness tréning", kde je stanovená pevná cena 99eur, ktorá zahŕňa trojhodinový tréningovo- ukážkový program vo fitness centre, fotodokumentácia všetkých cvičebných úkonov s detailným popisom vrátane zahriatia, samotného tréningu ako i strečingu. Cena takisto zahŕňa obe motivačno- náučné publikácie " Cesta za zdravším, veselším a úspešnejším JA" a "Tekutý život" v celkovej hodonote 30eur a neobmedzenú emailovú komunikáciu v prípade dodatočných otázok.